Spôsob platby

  • Print

Spôsob platby si spotrebiteľ zvolí z týchto možností: 
•    hotovosťou na dobierku pri doručení tovaru Slovenskou poštou (od spotrebiteľa preberá hotovosť kuriér Slovenskej pošty) alebo
•    bezhotovostným prevodom na č. účtu dodávateľa: 15086839/5200 – podmienka, ak je predmetnom objednávky dres alebo klubové oblečenie alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo je tak uvedené v čl. 4. VOP. V prípade nedostupnosti takto uhradeného tovaru sa dodávateľ zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi uhradenú platbu do 10 pracovných dní od jej pripísania na účet dodávateľa. 

Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech dodávateľovho bankového účtu do štyroch dní odo dňa odoslania objednávky spotrebiteľom.